Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-11-09 09H30 2020-11-09 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 09H30 2020-11-08
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 10H00 2020-11-08
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-06 09H30 2020-11-06 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 09H30 2020-10-30
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 10H00 2020-10-30
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-10-31 09H30 2020-10-31 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-11-09 10H30 2020-11-09 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 10H30 2020-11-08 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-07 10H30 2020-11-07
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-06 10H30 2020-11-06 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 10H30 2020-10-30 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-10-31 10H30 2020-10-31 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2020-10-31 11H30 2020-10-31 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-11-09 12H45 2020-11-09
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2020-11-08 12H45 2020-11-08
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-11-07 12H45 2020-11-07
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2020-11-06 12H45 2020-11-06
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-10-30 12H45 2020-10-30
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-11-09 18H00 2020-11-09 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 18H00 2020-11-08 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-07 18H00 2020-11-07
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-07 18H30 2020-11-07
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-06 18H00 2020-11-06 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 18H00 2020-10-30 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-11-09 19H00 2020-11-09 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 19H00 2020-11-08
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 19H30 2020-11-08
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-11-07 19H00 2020-11-07 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-06 19H00 2020-11-06 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 19H00 2020-10-30 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-11-09 20H00 2020-11-09 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2020-11-08 20H00 2020-11-08 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-07 20H00 2020-11-07 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-11-06 20H00 2020-11-06 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-11-09 10H30 2020-11-09 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 10H30 2020-10-30 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2020-10-31 11H30 2020-10-31 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-11-07 19H00 2020-11-07 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-11-06 20H00 2020-11-06 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-11-09 09H30 2020-11-09 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-11-06 10H30 2020-11-06 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-10-30 19H00 2020-10-30 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-11-08 20H00 2020-11-08 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-11-08 10H30 2020-11-08 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2020-10-31 10H30 2020-10-31 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-11-06 12H45 2020-11-06
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-11-06 19H00 2020-11-06 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-11-09 20H00 2020-11-09 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-11-06 09H30 2020-11-06 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2020-11-07 10H30 2020-11-07
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-11-08 12H45 2020-11-08
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-10-30 12H45 2020-10-30
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-11-08 18H00 2020-11-08 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 18H00 2020-10-30 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-11-06 18H00 2020-11-06 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-11-07 20H00 2020-11-07 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-11-09 19H00 2020-11-09 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-10-31 09H30 2020-10-31 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-11-08 10H30 2020-11-08 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-11-09 18H00 2020-11-09 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-11-06 19H00 2020-11-06 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2020-11-08 09H30 2020-11-08
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 09H30 2020-10-30
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-11-09 12H45 2020-11-09
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2020-11-07 18H00 2020-11-07
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2020-11-08 19H00 2020-11-08
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2020-11-08 10H00 2020-11-08
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-10-30 10H00 2020-10-30
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-11-07 12H45 2020-11-07
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2020-11-07 18H30 2020-11-07
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2020-11-08 19H30 2020-11-08
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche