Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-10-25 09H30 2019-10-25 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 09H30 2019-10-24
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 10H00 2019-10-24
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-17 09H30 2019-10-17 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 09H30 2019-10-18
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 10H00 2019-10-18
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-19 09H30 2019-10-19 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-10-25 10H30 2019-10-25 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 10H30 2019-10-24 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-23 10H30 2019-10-23
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-17 10H30 2019-10-17 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 10H30 2019-10-18 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-19 10H30 2019-10-19 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2019-10-19 11H30 2019-10-19 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-10-25 12H45 2019-10-25
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2019-10-24 12H45 2019-10-24
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2019-10-23 12H45 2019-10-23
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2019-10-17 12H45 2019-10-17
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2019-10-18 12H45 2019-10-18
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-10-25 18H00 2019-10-25 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 18H00 2019-10-24 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-23 18H00 2019-10-23
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-23 18H30 2019-10-23
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-17 18H00 2019-10-17 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 18H00 2019-10-18 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-10-25 19H00 2019-10-25 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 19H00 2019-10-24
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 19H30 2019-10-24
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-23 19H00 2019-10-23 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-17 19H00 2019-10-17 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 19H00 2019-10-18 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-10-25 20H00 2019-10-25 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2019-10-24 20H00 2019-10-24 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-23 20H00 2019-10-23 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-17 20H00 2019-10-17 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-10-25 10H30 2019-10-25 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 10H30 2019-10-18 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2019-10-19 11H30 2019-10-19 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-10-23 19H00 2019-10-23 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-10-17 20H00 2019-10-17 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-10-25 09H30 2019-10-25 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-10-17 10H30 2019-10-17 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-10-18 19H00 2019-10-18 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-10-24 20H00 2019-10-24 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-10-24 10H30 2019-10-24 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2019-10-19 10H30 2019-10-19 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-10-17 12H45 2019-10-17
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-10-17 19H00 2019-10-17 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-10-25 20H00 2019-10-25 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-10-17 09H30 2019-10-17 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2019-10-23 10H30 2019-10-23
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-10-24 12H45 2019-10-24
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2019-10-18 12H45 2019-10-18
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-10-24 18H00 2019-10-24 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 18H00 2019-10-18 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-10-17 18H00 2019-10-17 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-10-23 20H00 2019-10-23 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-10-25 19H00 2019-10-25 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-10-19 09H30 2019-10-19 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-10-24 10H30 2019-10-24 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-10-25 18H00 2019-10-25 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-10-17 19H00 2019-10-17 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2019-10-24 09H30 2019-10-24
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 09H30 2019-10-18
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-10-25 12H45 2019-10-25
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2019-10-23 18H00 2019-10-23
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2019-10-24 19H00 2019-10-24
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2019-10-24 10H00 2019-10-24
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-10-18 10H00 2019-10-18
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-10-23 12H45 2019-10-23
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2019-10-23 18H30 2019-10-23
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2019-10-24 19H30 2019-10-24
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche