Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2021-09-27 09H30 2021-09-27 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-28 09H30 2021-09-28
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-30 09H30 2021-09-30
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-10-01 09H30 2021-10-01
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-09-27 10H30 2021-09-27 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-28 10H30 2021-09-28 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2021-09-29 10H30 2021-09-29
FAC 45'
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-30 10H30 2021-09-30 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-10-01 10H30 2021-10-01 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-10-02 10H30 2021-10-02 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2021-10-02 11H30 2021-10-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-09-27 12H45 2021-09-27
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2021-09-28 12H45 2021-09-28
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2021-09-29 12H45 2021-09-29
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2021-09-30 12H45 2021-09-30
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2021-10-01 12H45 2021-10-01
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2021-09-30 18H00 2021-09-30 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-09-27 19H00 2021-09-27 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-28 19H00 2021-09-28
FAC 45'
FAC 300 Calories
19H00 - 19H45
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-29 19H00 2021-09-29 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-30 19H00 2021-09-30 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
Physic Baie 2021-10-01 19H00 2021-10-01 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-09-27 20H00 2021-09-27 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2021-09-28 20H00 2021-09-28 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-29 20H00 2021-09-29 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-30 20H00 2021-09-30 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-09-27 10H30 2021-09-27 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-10-01 10H30 2021-10-01 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2021-10-02 11H30 2021-10-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-09-29 19H00 2021-09-29 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-09-30 20H00 2021-09-30 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2021-09-27 09H30 2021-09-27 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-09-30 10H30 2021-09-30 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-10-01 19H00 2021-10-01 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-09-28 20H00 2021-09-28 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-09-28 10H30 2021-09-28 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2021-10-02 10H30 2021-10-02 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-09-30 12H45 2021-09-30
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-09-30 19H00 2021-09-30 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-09-27 20H00 2021-09-27 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2021-09-28 09H30 2021-09-28
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-09-30 09H30 2021-09-30
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-10-01 09H30 2021-10-01
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2021-09-29 10H30 2021-09-29
FAC 45'
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-09-28 12H45 2021-09-28
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2021-10-01 12H45 2021-10-01
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00
19.00- 20.00
Physic Baie 2021-09-28 19H00 2021-09-28
FAC 45'
FAC 300 Calories
19H00 - 19H45
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2021-09-30 18H00 2021-09-30 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-09-29 20H00 2021-09-29 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-09-27 19H00 2021-09-27 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-09-27 12H45 2021-09-27
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-09-29 12H45 2021-09-29
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche