Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-03-05 09H30 2020-03-05 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 09H30 2020-03-04
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 10H00 2020-03-04
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-02 09H30 2020-03-02 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 09H30 2020-03-01
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 10H00 2020-03-01
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-02-22 09H30 2020-02-22 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-05 10H30 2020-03-05 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 10H30 2020-03-04 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-03 10H30 2020-03-03
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-02 10H30 2020-03-02 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 10H30 2020-03-01 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-02-22 10H30 2020-02-22 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2020-02-22 11H30 2020-02-22 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-05 12H45 2020-03-05
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2020-03-04 12H45 2020-03-04
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-03-03 12H45 2020-03-03
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2020-03-02 12H45 2020-03-02
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-03-01 12H45 2020-03-01
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-05 18H00 2020-03-05 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 18H00 2020-03-04 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-03 18H00 2020-03-03
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-03 18H30 2020-03-03
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-02 18H00 2020-03-02 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 18H00 2020-03-01 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-05 19H00 2020-03-05 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 19H00 2020-03-04
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 19H30 2020-03-04
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-03 19H00 2020-03-03 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-02 19H00 2020-03-02 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 19H00 2020-03-01 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-05 20H00 2020-03-05 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2020-03-04 20H00 2020-03-04 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-03 20H00 2020-03-03 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-02 20H00 2020-03-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-05 10H30 2020-03-05 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 10H30 2020-03-01 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2020-02-22 11H30 2020-02-22 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-03 19H00 2020-03-03 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-02 20H00 2020-03-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-03-05 09H30 2020-03-05 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-02 10H30 2020-03-02 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-01 19H00 2020-03-01 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-04 20H00 2020-03-04 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-04 10H30 2020-03-04 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2020-02-22 10H30 2020-02-22 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-02 12H45 2020-03-02
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-02 19H00 2020-03-02 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-05 20H00 2020-03-05 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-03-02 09H30 2020-03-02 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2020-03-03 10H30 2020-03-03
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-04 12H45 2020-03-04
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-03-01 12H45 2020-03-01
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-04 18H00 2020-03-04 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 18H00 2020-03-01 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-02 18H00 2020-03-02 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-03 20H00 2020-03-03 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-05 19H00 2020-03-05 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-02-22 09H30 2020-02-22 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-04 10H30 2020-03-04 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-05 18H00 2020-03-05 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-02 19H00 2020-03-02 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2020-03-04 09H30 2020-03-04
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 09H30 2020-03-01
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-05 12H45 2020-03-05
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2020-03-03 18H00 2020-03-03
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2020-03-04 19H00 2020-03-04
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2020-03-04 10H00 2020-03-04
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-01 10H00 2020-03-01
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-03 12H45 2020-03-03
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2020-03-03 18H30 2020-03-03
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2020-03-04 19H30 2020-03-04
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche