Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-03-30 09H30 2020-03-30 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 09H30 2020-03-31
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 10H00 2020-03-31
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-02 09H30 2020-04-02 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 09H30 2020-04-03
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 10H00 2020-04-03
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-04 09H30 2020-04-04 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-30 10H30 2020-03-30 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 10H30 2020-03-31 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-01 10H30 2020-04-01
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-02 10H30 2020-04-02 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 10H30 2020-04-03 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-04 10H30 2020-04-04 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2020-04-04 11H30 2020-04-04 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-30 12H45 2020-03-30
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2020-03-31 12H45 2020-03-31
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-04-01 12H45 2020-04-01
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2020-04-02 12H45 2020-04-02
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-04-03 12H45 2020-04-03
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-30 18H00 2020-03-30 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 18H00 2020-03-31 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-01 18H00 2020-04-01
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-01 18H30 2020-04-01
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-02 18H00 2020-04-02 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 18H00 2020-04-03 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-30 19H00 2020-03-30 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 19H00 2020-03-31
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 19H30 2020-03-31
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-01 19H00 2020-04-01 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-02 19H00 2020-04-02 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 19H00 2020-04-03 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-30 20H00 2020-03-30 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2020-03-31 20H00 2020-03-31 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-01 20H00 2020-04-01 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-02 20H00 2020-04-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-30 10H30 2020-03-30 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 10H30 2020-04-03 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2020-04-04 11H30 2020-04-04 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-04-01 19H00 2020-04-01 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-04-02 20H00 2020-04-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-03-30 09H30 2020-03-30 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-04-02 10H30 2020-04-02 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-04-03 19H00 2020-04-03 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-31 20H00 2020-03-31 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-31 10H30 2020-03-31 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2020-04-04 10H30 2020-04-04 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-04-02 12H45 2020-04-02
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-04-02 19H00 2020-04-02 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-03-30 20H00 2020-03-30 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-04-02 09H30 2020-04-02 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2020-04-01 10H30 2020-04-01
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-31 12H45 2020-03-31
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2020-04-03 12H45 2020-04-03
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-31 18H00 2020-03-31 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 18H00 2020-04-03 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-04-02 18H00 2020-04-02 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2020-04-01 20H00 2020-04-01 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-03-30 19H00 2020-03-30 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2020-04-04 09H30 2020-04-04 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2020-03-31 10H30 2020-03-31 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2020-03-30 18H00 2020-03-30 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2020-04-02 19H00 2020-04-02 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2020-03-31 09H30 2020-03-31
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 09H30 2020-04-03
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-03-30 12H45 2020-03-30
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2020-04-01 18H00 2020-04-01
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2020-03-31 19H00 2020-03-31
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2020-03-31 10H00 2020-03-31
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2020-04-03 10H00 2020-04-03
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2020-04-01 12H45 2020-04-01
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2020-04-01 18H30 2020-04-01
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2020-03-31 19H30 2020-03-31
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche