Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2022-05-21 09H30 2022-05-21 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-17 09H30 2022-05-17
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-19 09H30 2022-05-19
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-20 09H30 2022-05-20
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2022-05-21 10H30 2022-05-21 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-17 10H30 2022-05-17 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2022-05-18 10H30 2022-05-18
FAC 45'
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-19 10H30 2022-05-19 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-20 10H30 2022-05-20 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-21 10H30 2022-05-21 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2022-05-21 11H30 2022-05-21 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2022-05-21 12H45 2022-05-21
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2022-05-17 12H45 2022-05-17
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2022-05-18 12H45 2022-05-18
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2022-05-19 12H45 2022-05-19
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2022-05-20 12H45 2022-05-20
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2022-05-19 18H00 2022-05-19 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2022-05-21 19H00 2022-05-21 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-17 19H00 2022-05-17
FAC 45'
FAC 300 Calories
19H00 - 19H45
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-18 19H00 2022-05-18 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-19 19H00 2022-05-19 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
Physic Baie 2022-05-20 19H00 2022-05-20 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2022-05-21 20H00 2022-05-21 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2022-05-17 20H00 2022-05-17 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-18 20H00 2022-05-18 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-19 20H00 2022-05-19 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2022-05-21 10H30 2022-05-21 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-20 10H30 2022-05-20 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2022-05-21 11H30 2022-05-21 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2022-05-18 19H00 2022-05-18 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2022-05-19 20H00 2022-05-19 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2022-05-21 09H30 2022-05-21 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2022-05-19 10H30 2022-05-19 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2022-05-20 19H00 2022-05-20 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2022-05-17 20H00 2022-05-17 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2022-05-17 10H30 2022-05-17 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2022-05-21 10H30 2022-05-21 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2022-05-19 12H45 2022-05-19
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2022-05-19 19H00 2022-05-19 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2022-05-21 20H00 2022-05-21 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2022-05-17 09H30 2022-05-17
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-19 09H30 2022-05-19
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2022-05-20 09H30 2022-05-20
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2022-05-18 10H30 2022-05-18
FAC 45'
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2022-05-17 12H45 2022-05-17
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2022-05-20 12H45 2022-05-20
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00
19.00- 20.00
Physic Baie 2022-05-17 19H00 2022-05-17
FAC 45'
FAC 300 Calories
19H00 - 19H45
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2022-05-19 18H00 2022-05-19 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2022-05-18 20H00 2022-05-18 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2022-05-21 19H00 2022-05-21 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2022-05-21 12H45 2022-05-21
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2022-05-18 12H45 2022-05-18
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche