Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2021-12-10 09H30 2021-12-10 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-09 09H30 2021-12-09
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-02 09H30 2021-12-02
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-03 09H30 2021-12-03
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-12-10 10H30 2021-12-10 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-09 10H30 2021-12-09 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2021-12-08 10H30 2021-12-08
FAC 45'
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-02 10H30 2021-12-02 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-03 10H30 2021-12-03 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-04 10H30 2021-12-04 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2021-12-04 11H30 2021-12-04 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-12-10 12H45 2021-12-10
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2021-12-09 12H45 2021-12-09
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2021-12-08 12H45 2021-12-08
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2021-12-02 12H45 2021-12-02
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2021-12-03 12H45 2021-12-03
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2021-12-02 18H00 2021-12-02 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-12-10 19H00 2021-12-10 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-09 19H00 2021-12-09
FAC 45'
FAC 300 Calories
19H00 - 19H45
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-08 19H00 2021-12-08 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-02 19H00 2021-12-02 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
Physic Baie 2021-12-03 19H00 2021-12-03 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-12-10 20H00 2021-12-10 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2021-12-09 20H00 2021-12-09 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-08 20H00 2021-12-08 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-02 20H00 2021-12-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-12-10 10H30 2021-12-10 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-03 10H30 2021-12-03 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2021-12-04 11H30 2021-12-04 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-12-08 19H00 2021-12-08 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-12-02 20H00 2021-12-02 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2021-12-10 09H30 2021-12-10 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-12-02 10H30 2021-12-02 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-12-03 19H00 2021-12-03 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-12-09 20H00 2021-12-09 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2021-12-09 10H30 2021-12-09 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2021-12-04 10H30 2021-12-04 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-12-02 12H45 2021-12-02
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-12-02 19H00 2021-12-02 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-12-10 20H00 2021-12-10 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2021-12-09 09H30 2021-12-09
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-02 09H30 2021-12-02
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
Physic Baie 2021-12-03 09H30 2021-12-03
FAC 45'
FAC 300 Calories
09H30 - 10H15
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2021-12-08 10H30 2021-12-08
FAC 45'
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-12-09 12H45 2021-12-09
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2021-12-03 12H45 2021-12-03
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00
19.00- 20.00
Physic Baie 2021-12-09 19H00 2021-12-09
FAC 45'
FAC 300 Calories
19H00 - 19H45
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2021-12-02 18H00 2021-12-02 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2021-12-08 20H00 2021-12-08 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2021-12-10 19H00 2021-12-10 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-12-10 12H45 2021-12-10
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2021-12-08 12H45 2021-12-08
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche