Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-12-16 09H30 2019-12-16 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 09H30 2019-12-15
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 10H00 2019-12-15
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-13 09H30 2019-12-13 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 09H30 2019-12-06
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 10H00 2019-12-06
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-07 09H30 2019-12-07 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-12-16 10H30 2019-12-16 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 10H30 2019-12-15 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-14 10H30 2019-12-14
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-13 10H30 2019-12-13 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 10H30 2019-12-06 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-07 10H30 2019-12-07 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2019-12-07 11H30 2019-12-07 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-12-16 12H45 2019-12-16
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2019-12-15 12H45 2019-12-15
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2019-12-14 12H45 2019-12-14
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
Physic Baie 2019-12-13 12H45 2019-12-13
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2019-12-06 12H45 2019-12-06
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-12-16 18H00 2019-12-16 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 18H00 2019-12-15 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-14 18H00 2019-12-14
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-14 18H30 2019-12-14
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-13 18H00 2019-12-13 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 18H00 2019-12-06 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-12-16 19H00 2019-12-16 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 19H00 2019-12-15
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 19H30 2019-12-15
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-14 19H00 2019-12-14 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-13 19H00 2019-12-13 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 19H00 2019-12-06 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-12-16 20H00 2019-12-16 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
Physic Baie 2019-12-15 20H00 2019-12-15 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-14 20H00 2019-12-14 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-13 20H00 2019-12-13 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-12-16 10H30 2019-12-16 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 10H30 2019-12-06 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30 Physic Baie 2019-12-07 11H30 2019-12-07 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
11H30 - 12H30
55 Minutes
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-12-14 19H00 2019-12-14 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-12-13 20H00 2019-12-13 BODY BALANCE
BODY BALANCE 390 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-12-16 09H30 2019-12-16 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-12-13 10H30 2019-12-13 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
10H30 - 11H30
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-12-06 19H00 2019-12-06 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-12-15 20H00 2019-12-15 BODY PUMP
BODY PUMP 530 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-12-15 10H30 2019-12-15 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
Physic Baie 2019-12-07 10H30 2019-12-07 R P M
R P M 675 Calories
10H30 - 11H30
45 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-12-13 12H45 2019-12-13
R P M
R P M 675 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-12-13 19H00 2019-12-13 R P M
R P M 675 Calories
19H00 - 20H00
45 Minutes
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-12-16 20H00 2019-12-16 R P M
R P M 675 Calories
20H00 - 21H00
45 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-12-13 09H30 2019-12-13 FAC
FAC 300 Calories
09H30 - 10H30
55 Minutes
10.30- 11.30
Physic Baie 2019-12-14 10H30 2019-12-14
FAC
FAC 300 Calories
10H30 - 11H15
55 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-12-15 12H45 2019-12-15
FAC 30 minutes
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
30 minutes
Physic Baie 2019-12-06 12H45 2019-12-06
FAC
FAC 300 Calories
12H45 - 13H15
0
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-12-15 18H00 2019-12-15 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 18H00 2019-12-06 FAC
FAC 300 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-12-13 18H00 2019-12-13 STEP INTERMEDIAIRE
STEP INTERMEDIAIRE 450 Calories
18H00 - 19H00
55 Minutes
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00
20.00- 21.00 Physic Baie 2019-12-14 20H00 2019-12-14 STEP CONFIRME
STEP CONFIRME 450 Calories
20H00 - 21H00
55 Minutes
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-12-16 19H00 2019-12-16 STEP DEBUTANT
STEP DEBUTANT 450 Calories
19H00 - 20H00
55 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30 Physic Baie 2019-12-07 09H30 2019-12-07 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
09H30 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30 Physic Baie 2019-12-15 10H30 2019-12-15 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
10H30 - 11H30
30 Minutes
11.30- 12.30
12.45- 13.15
18.00- 19.00 Physic Baie 2019-12-16 18H00 2019-12-16 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
18H00 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00 Physic Baie 2019-12-13 19H00 2019-12-13 HIIT TRAINING
HIIT TRAINING 600 Calories
19H00 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2019-12-15 09H30 2019-12-15
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 09H30 2019-12-06
CARDIO
CARDIO 350 Calories
09H30 - 10H00
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-12-16 12H45 2019-12-16
CARDIO
CARDIO 350 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2019-12-14 18H00 2019-12-14
CARDIO
CARDIO 350 Calories
18H00 - 18H30
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2019-12-15 19H00 2019-12-15
CARDIO
CARDIO 350 Calories
19H00 - 19H30
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
09.30- 10.30
Physic Baie 2019-12-15 10H00 2019-12-15
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
Physic Baie 2019-12-06 10H00 2019-12-06
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
10H00 - 10H30
30 Minutes
10.30- 11.30
11.30- 12.30
12.45- 13.15 Physic Baie 2019-12-14 12H45 2019-12-14
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
12H45 - 13H15
18.00- 19.00
Physic Baie 2019-12-14 18H30 2019-12-14
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
18H30 - 19H00
30 Minutes
19.00- 20.00
Physic Baie 2019-12-15 19H30 2019-12-15
CENTRE CORPS
CENTRE CORPS 250 Calories
19H30 - 20H00
30 Minutes
20.00- 21.00
21.00- 22.00

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche